Zonne energie op 'de Griffioen'

De kachel uit? | februari-2011

Zou het niet fantastisch zijn wanneer de kachel op het zwembad uit kon? Dat was de vraag die het bestuur van ‘de Griffioen’ zich in 2010 stelde, het antwoord was dat de kachel niet volledig uit kon maar dat een aanzienlijke energiebesparing mogelijk was. Een aantal fondsen hebben vanuit hun eigen doelstelling zich herkend in de doelstelling van het project en hebben financiële steun toegezegd. Daardoor heeft ‘de Griffioen’ het project in uitvoering kunnen nemen.

Het SNS fonds Grijpskerk steunt al jaren projecten in het dorp Grijpskerk die de leefbaarheid van het dorp bevorderen. Het zwembad wordt gezien als één van de organisaties die de leefbaarheid in het dorp positief bevorderd. Het coöperatiefonds van de Rabobank Noordenveld West Groningen stimuleert projecten die een economische, maatschappelijke of culturele bijdrage leveren aan de regio. Wold en Waard geeft met haar leefbaarheidsfonds een impuls aan initiatieven die het leven in de wijken prettiger en leuker maakt. Tenslotte het Energieconvenant Groningen helpt projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Tezamen staan deze fondsen garant voor 25.000 euro, waarmee het project financieel mogelijk wordt. De stichting zwembad ‘de Griffioen’ draagt vanuit de investeringsreserve nog 10.000 euro bij.

Met deze partijen wil zwembad ‘de Griffioen’ een voorbeeld neerzetten voor andere organisaties en particulieren dat het investeren in duurzaamheid een daadwerkelijk rendement oplevert. Het project zal achter het diepe bassin de zonnecollectoren realiseren die worden aangesloten op de verwarmingsketel. De installatie zal een energiebesparing van 30-35 procent moeten realiseren, waarmee de exploitatielasten substantieel zullen afnemen en de ecologische footprint van het zwembad zal verkleinen. De uitvoering is in handen gegeven van Technisch Bureau van der Wal te Lauwerzijl die zich de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in energiebesparende projecten. Inmiddels hebben een aantal vrijwilligers het frame gerealiseerd waarop de collectoren de komende maanden worden geplaatst. De doelstelling is dat aan het einde van de seizoenvoorbereidingen het bad met de nieuwe installatie opgewarmd gaat worden. Tijdens de opwarming van het bad wordt jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid gas verstookt om de 750.000 liter water van ‘de Griffioen’ op de behaaglijke temperatuur van 25 graden Celsius te brengen. Bij de seizoensopening op woensdag 27 april zal de installatie officieel in gebruik genomen worden.