Image

Op 26 april werd onze vrijwilliger Appie Kamminga opgeroepen bij zorgcentrum “De Nieuwe Wierde”. De vlag moest worden opgehangen en er zou hoog bezoek komen. Dat de burgemeester juist voor hém kwam, was een totaal onverwachte verrassing. Hij kreeg een lintje voor alle vrijwilligerszaken die hij in ons dorp op zich neemt, onder andere het werk met onze onderhoudsploeg. Namens zwembad “De Griffioen” nog van harte gefeliciteerd!