Image
Webone About

Zwemles op het hoogste niveau

Zwembad de Griffioen Grijpskerk heeft in seizoen 2015 de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet zwembad de Griffioen aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. De leeftijd waarop kinderen mogen beginnen met zwemles is omlaag gegaan naar 4 jaar. Ook is er aandacht geweest voor bijscholing van alle lesgevers en het ontwikkelen van een doordacht lesplan waar alle lesgevers bij betrokken zijn geweest.


Bezoek allesoverzwemles.nl

Kwaliteit en zekerheid

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemles aanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemles gevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemles aanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemles gevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Zwembad de Griffioen heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.


Aanmelden

Blog