Image

Huisregels

Stichting Zwembad ‘de Griffioen’ heeft zich aangesloten bij het Protocol Gedragsregels Zwembaden. Vanaf het seizoen 2010 is dit protocol daarom van kracht op het zwembad. Door deze huisregels en de versterkte samenwerking met de politie kunnen de zwembaden overlast en agressie door bezoekers beter aanpakken en raddraaiers wegsturen. Dit komt zowel de sociale veiligheid als de zwemveiligheid ten goede.

De kracht van het protocol zit in de samenwerking tussen zwembaden en politie. Overlastplegers worden geregistreerd, gemeld bij de politie en ontvangen een toegangsverbod. Overtreding van dit verbod kan leiden tot procesverbaal wegens huisvredebreuk. Een toegangsverbod geldt niet alleen voor het zwembad waar de bezoeker overlast veroorzaakte, maar voor alle aangesloten zwembaden. Ook in andere politieregio’s waar het protocol is ondertekend. De huisregels in de zwembaden worden met behulp van pictogrammen op ‘Vrolijk en Veilig’-posters aangegeven.

Aangetoond is dat van het protocol een preventieve werking uitgaat. In bijna ieder zwembad is wel eens sprake van overlast door bezoekers.

Lees het protocol