In memoriam dhr. Raven

Verlies van kundig en betrokken bestuurder | juli-2010

Op 12 juli 2010 overleed op 86 jarige leeftijd dhr. Raven. Door velen sinds jaar en dag meneer Raven genoemd op het zwembad. Meneer Raven was een van de oprichters van het zwembad 'de Griffioen' en heeft sindsdien het bestuur steeds met technische raad en daad bijgestaan. Vorig jaar op het 40 jarig jubileum hebben we afscheid genomen van zijn actieve technische bijdragen, waarna meneer Raven nog steeds deel uitmaakte van het algemeen bestuur.

Meneer Raven was in hart en nieren een vernufteling, iemand die vond dat een stuk techniek altijd gerepareerd kon worden en daar ook voor ging. Vaak was hij op het bad te vinden om weer iets te repareren, hoewel anderen hem dan influisterden dat we het ook konden vervangen. Van dat laatste wilde hij niets weten.

Naast zijn betrokkenheid bij het zwembad 'de Griffioen' heeft dhr. Raven zich ook ingezet voor de vereniging van Pandabaden. Een club opgericht om ervaringen uit wisselen omtrent het operationeel houden van een zwembad. De Pandabaden hebben met elkaar gemeen dat het voortbestaan niet vanzelfsprekend is.

We verliezen in hem een kundig en betrokken bestuurslid.