Alles over het zwem-ABC

Zwembad de Griffioen Grijpskerk heeft in seizoen 2015 de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet zwembad de Griffioen aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Afgelopen winter is er hard gewerkt om aan deze nieuwe kwaliteitscriteria te voldoen. Deze nieuwe criteria zijn in september 2014 ingevoerd door de Nationale Raad Zwemdiploma’s en zwemlesaanbieders hebben tot 2018 de tijd om hieraan te voldoen. Zwembad de Griffioen is een van de eerste in de provincie die de licentie heeft behaald. Dit past in het nieuwe zwemlesbeleid dat vorig jaar is opgezet. De leeftijd waarop kinderen mogen beginnen met zwemles is omlaag gegaan naar 4 jaar, het turbozwemmen (diplomazwemmen na slecht 1 seizoen zwemles) is ingevoerd, er is een beloningssysteem ontwikkeld ‘zwemles met Grifje’, waarbij kinderen stickers kunnen verdienen door vaardigheden te laten zien. Ook is er aandacht geweest voor bijscholing van alle lesgevers en het ontwikkelen van een doordacht lesplan waar alle lesgevers bij betrokken zijn geweest.

Maar de licentie heeft ook oog gehad voor andere aspecten. Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Zwembad de Griffioen heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.

Alle informatie over het zwem-ABC staat op www.allesoverzwemles.nl