Zonne energie op 'de Griffioen'

De kachel uit? | februari-2011

Zou het niet fantastisch zijn wanneer de kachel op het zwembad uit kon? Dat was de vraag die het bestuur van ‘de Griffioen’ zich in 2010 stelde, het antwoord was dat de kachel niet volledig uit kon maar dat een aanzienlijke energiebesparing mogelijk was. Een aantal fondsen hebben vanuit hun eigen doelstelling zich herkend in de doelstelling van het project en hebben financiële steun toegezegd. Daardoor heeft ‘de Griffioen’ het project in uitvoering kunnen nemen.

Het SNS fonds Grijpskerk steunt al jaren projecten in het dorp Grijpskerk die de leefbaarheid van het dorp bevorderen. Het zwembad wordt gezien als één van de organisaties die de leefbaarheid in het dorp positief bevorderd. Het coöperatiefonds van de Rabobank Noordenveld West Groningen stimuleert projecten die een economische, maatschappelijke of culturele bijdrage leveren aan de regio. Wold en Waard geeft met haar leefbaarheidsfonds een impuls aan initiatieven die het leven in de wijken prettiger en leuker maakt. Tenslotte het Energieconvenant Groningen helpt projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Tezamen staan deze fondsen garant voor 25.000 euro, waarmee het project financieel mogelijk wordt. De stichting zwembad ‘de Griffioen’ draagt vanuit de investeringsreserve nog 10.000 euro bij.

Met deze partijen wil zwembad ‘de Griffioen’ een voorbeeld neerzetten voor andere organisaties en particulieren dat het investeren in duurzaamheid een daadwerkelijk rendement oplevert. Het project zal achter het diepe bassin de zonnecollectoren realiseren die worden aangesloten op de verwarmingsketel. De installatie zal een energiebesparing van 30-35 procent moeten realiseren, waarmee de exploitatielasten substantieel zullen afnemen en de ecologische footprint van het zwembad zal verkleinen. De uitvoering is in handen gegeven van Technisch Bureau van der Wal te Lauwerzijl die zich de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in energiebesparende projecten. Inmiddels hebben een aantal vrijwilligers het frame gerealiseerd waarop de collectoren de komende maanden worden geplaatst. De doelstelling is dat aan het einde van de seizoenvoorbereidingen het bad met de nieuwe installatie opgewarmd gaat worden. Tijdens de opwarming van het bad wordt jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid gas verstookt om de 750.000 liter water van ‘de Griffioen’ op de behaaglijke temperatuur van 25 graden Celsius te brengen. Bij de seizoensopening op woensdag 27 april zal de installatie officieel in gebruik genomen worden.

 


Afsluiting seizoen 2010

Op naar het volgende jaar | september-2010

Op vrijdagavond 10 september en zaterdag 11 september was het dan zover, de laatste twee dagen van het seizoen 2010. Op vrijdagavond was er een uitbundig feest met muziek en kon er in het donker worden gezwommen. Ondanks de regen waren er vele gasten in het water en werd er volop gezwommen.

Op zaterdagmorgen 11 september was er persluchtduiken. Ook hier waren vele deelnemers. In kleine groepen werd er een uitgebreide instructie gegeven en kon er volop onder water worden gezwommen.

Het laatste uur van het seizoen was ook dit jaar weer voor de honden met hun baasje.

 


SNS Fonds steunt zonne energie project

Projectuitvoering komt dichterbij | september-2010

Zou het niet fantastisch zijn wanneer de kachel op het zwembad uit kon? Het bestuur van "de Griffoen" heeft het afgelopen jaar intensief nagedacht over deze vraag en heeft met Technisch Bureau van der Wal uit Lauwerzijl antwoorden gevonden. De kachel kan niet uit maar een substantiële vermindering van de stookkosten zit er wel degelijk in.

Het zwembad moet in deze financiële barre tijden op zoek naar kostenreducties nu de gemeente Zuidhorn heeft aangekondigd ook het zwembad te zullen korten op de jaarlijkse subsidie. Door toepassen van zonne-collectoren moet een reductie van ongeveer 30% op de stookkosten haalbaar zijn. Achter de schermen is de afgelopen zomer hard gewerkt om het project in de steigers te krijgen en de financiering rond te krijgen. Het zwembad heeft wel enige reserves maar voor deze investering van 30.000 euro zijn externe fondsen nodig. Na onderzoek blijkt dat het zwembad als non-profit organisatie niet in aanmerking komt voor de welkome milieu subsidies.

Op zaterdag 11 september overhandigde het SNS fonds uit Grijpskerk een cheque van 10.000 euro om het project te steunen. Het fonds steunt lokale initiatieven en vindt het zwembad een zeer belangrijke voorziening voor Grijpskerk en omstreken die zeker in stand moet worden gehouden. Op de foto overhandigen de heren Leenders en Venema van het SNS Fonds de cheque aan het bestuur. Naast het SNS fonds heeft het coöperatiefonds van de Rabobank Noordenveld West Groningen een toezegging gedaan van 5.000 euro. Met deze steun en het aanspreken van de eigen investeringsreserve komt de realisatie in zicht. Het bestuur staat voor de uitdaging om de ontbrekende 5.000 euro binnen te halen, waarna de opdracht voor de realisatie gegeven kan worden.

Het bestuur van de stichting denkt dat deze doelstelling realiseerbaar is en verwacht mede met de investering in zonne-energie de exploitatie de komende jaren weer rond te kunnen krijgen. Het is zeker de bedoeling om vanaf 2011 in Grijpskerk op zonne-energie te zwemmen.

 


Diploma zwemmen 2010

Diploma's uitgereikt | september-2010

De volgende kinderen hebben hun diploma gehaald in september.

Diploma A:
Corné Gjaltema, Silke Martens, Celine Scheerhorn, Geben Horneman, Josephien Horneman, Martijn Smeenk, Alan Felic, Izar Felic.

Diploma B:
Anneke Boersma, Vince v/d Veen, Dorien de Groot, Carien Henstra, Jadzia Boonstra, Matthijs Venema, Hieke Postma,
 Daan Arkema, Wendy Kremer.

Diploma C:
Mieke Ellens, Jesse Oostenbrink, Matthijs Kuipers, Tanja Bosma, Marije Dijkema, Isa de Haas, Hendrika Andringa.

Zwemvaardigheid 1:
Shyfra Meijering, Bas Koster.

Snorkelen 3:
Mark Tjoelker, Tjerry Postma, Marco Koopmans.

Iedereen proficiat en op naar het volgende diploma.


Triathlon Grijpskerk

Uitslag | september-2010

Uitslag Triatlon zwembad Grijpskerk. Op 4 september was het dan zover, de eerste triatlon van sportdorp Grijpskerk.

Iedereen kon op zijn of haar eigen manier deelnemen aan deze “try-out”, het was namelijk voor de organisatie een testfase om te kijken hoe alles zich ging voltrekken. Voorop stond dat het een activiteit zou worden waar vooral beweging centraal stond. De nadruk lag niet op persoonlijke records of het winnen van de triatlon.

De deelnemers waren zeer positief over het geheel en daarmee de organisatie natuurlijk ook. “Vanuit Grijpskerk en omstreken krijgen we nu al geluiden van velen over het mee gaan doen komend jaar. Dat is natuurlijk ook onze opzet, zoveel deelnemers om er een groots event van te maken”, aldus Roel van der Veen.

Wij als organisatie willen iedereen bedanken voor hun inzet en hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien. Wie volgend jaar wil meedoen kan zich opgeven via de mail op de website van het zwembad.

Click hier voor de volledige uitslag