Afsluiting seizoen 2010

Op naar het volgende jaar | september-2010

Op vrijdagavond 10 september en zaterdag 11 september was het dan zover, de laatste twee dagen van het seizoen 2010. Op vrijdagavond was er een uitbundig feest met muziek en kon er in het donker worden gezwommen. Ondanks de regen waren er vele gasten in het water en werd er volop gezwommen.

Op zaterdagmorgen 11 september was er persluchtduiken. Ook hier waren vele deelnemers. In kleine groepen werd er een uitgebreide instructie gegeven en kon er volop onder water worden gezwommen.

Het laatste uur van het seizoen was ook dit jaar weer voor de honden met hun baasje.

 


SNS Fonds steunt zonne energie project

Projectuitvoering komt dichterbij | september-2010

Zou het niet fantastisch zijn wanneer de kachel op het zwembad uit kon? Het bestuur van "de Griffoen" heeft het afgelopen jaar intensief nagedacht over deze vraag en heeft met Technisch Bureau van der Wal uit Lauwerzijl antwoorden gevonden. De kachel kan niet uit maar een substantiële vermindering van de stookkosten zit er wel degelijk in.

Het zwembad moet in deze financiële barre tijden op zoek naar kostenreducties nu de gemeente Zuidhorn heeft aangekondigd ook het zwembad te zullen korten op de jaarlijkse subsidie. Door toepassen van zonne-collectoren moet een reductie van ongeveer 30% op de stookkosten haalbaar zijn. Achter de schermen is de afgelopen zomer hard gewerkt om het project in de steigers te krijgen en de financiering rond te krijgen. Het zwembad heeft wel enige reserves maar voor deze investering van 30.000 euro zijn externe fondsen nodig. Na onderzoek blijkt dat het zwembad als non-profit organisatie niet in aanmerking komt voor de welkome milieu subsidies.

Op zaterdag 11 september overhandigde het SNS fonds uit Grijpskerk een cheque van 10.000 euro om het project te steunen. Het fonds steunt lokale initiatieven en vindt het zwembad een zeer belangrijke voorziening voor Grijpskerk en omstreken die zeker in stand moet worden gehouden. Op de foto overhandigen de heren Leenders en Venema van het SNS Fonds de cheque aan het bestuur. Naast het SNS fonds heeft het coöperatiefonds van de Rabobank Noordenveld West Groningen een toezegging gedaan van 5.000 euro. Met deze steun en het aanspreken van de eigen investeringsreserve komt de realisatie in zicht. Het bestuur staat voor de uitdaging om de ontbrekende 5.000 euro binnen te halen, waarna de opdracht voor de realisatie gegeven kan worden.

Het bestuur van de stichting denkt dat deze doelstelling realiseerbaar is en verwacht mede met de investering in zonne-energie de exploitatie de komende jaren weer rond te kunnen krijgen. Het is zeker de bedoeling om vanaf 2011 in Grijpskerk op zonne-energie te zwemmen.

 


Diploma zwemmen 2010

Diploma's uitgereikt | september-2010

De volgende kinderen hebben hun diploma gehaald in september.

Diploma A:
Corné Gjaltema, Silke Martens, Celine Scheerhorn, Geben Horneman, Josephien Horneman, Martijn Smeenk, Alan Felic, Izar Felic.

Diploma B:
Anneke Boersma, Vince v/d Veen, Dorien de Groot, Carien Henstra, Jadzia Boonstra, Matthijs Venema, Hieke Postma,
 Daan Arkema, Wendy Kremer.

Diploma C:
Mieke Ellens, Jesse Oostenbrink, Matthijs Kuipers, Tanja Bosma, Marije Dijkema, Isa de Haas, Hendrika Andringa.

Zwemvaardigheid 1:
Shyfra Meijering, Bas Koster.

Snorkelen 3:
Mark Tjoelker, Tjerry Postma, Marco Koopmans.

Iedereen proficiat en op naar het volgende diploma.


Triathlon Grijpskerk

Uitslag | september-2010

Uitslag Triatlon zwembad Grijpskerk. Op 4 september was het dan zover, de eerste triatlon van sportdorp Grijpskerk.

Iedereen kon op zijn of haar eigen manier deelnemen aan deze “try-out”, het was namelijk voor de organisatie een testfase om te kijken hoe alles zich ging voltrekken. Voorop stond dat het een activiteit zou worden waar vooral beweging centraal stond. De nadruk lag niet op persoonlijke records of het winnen van de triatlon.

De deelnemers waren zeer positief over het geheel en daarmee de organisatie natuurlijk ook. “Vanuit Grijpskerk en omstreken krijgen we nu al geluiden van velen over het mee gaan doen komend jaar. Dat is natuurlijk ook onze opzet, zoveel deelnemers om er een groots event van te maken”, aldus Roel van der Veen.

Wij als organisatie willen iedereen bedanken voor hun inzet en hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien. Wie volgend jaar wil meedoen kan zich opgeven via de mail op de website van het zwembad.

Click hier voor de volledige uitslag

 

 

 


Sportdorp Grijpskerk

Try-out Triathlon | augustus-2010

In samenwerking met het zwembad “De Griffioen”te Grijpskerk wordt er op 4 september 2010 een try-out triathlon georganiseerd. De titel try-out wordt dit jaar gebruikt omdat de organisatie eerst proef wil draaien voordat ze de triathlon vanaf volgend jaar professioneel op gaat zetten.

“Om een triathlon te kunnen organiseren heb je veel manschappen nodig in de vorm van vrijwilligers en/of professionele manschappen. Deze vrijwilligers en professionele manschappen houden zich o.a. bezig met de veiligheid in het verkeer, het tellen van de gezwommen banen en de tijden van de deelnemers. Vooral voor de verkeersveiligheid ligt er een grote verantwoordelijk bij zowel de organisatie als vrijwilligers. Daarnaast moet er bij de gemeente(n) de nodige vergunningen aangevraagd worden en voor het eventueel inzetten van ambulance-en politiepersoneel en de brandweer dezen benaderd worden. Dit alles heeft veel voeten in de aarde en kost veel tijd maar als het dan zover is geeft het een geweldig gevoel om te zien hoe de deelnemers zich op sportieve manier inspannen. Daar doe je het allemaal voor”, aldus Roelof van der Veen.

“Voor het zwembad is deze sportieve happening natuurlijk weer een aanwinst wat de activiteiten in het seizoen betreft. We zijn druk bezig om meer jaarlijkse vaste activiteiten te gaan organiseren met verschillende organisaties. Zo ligt er het plan om vanuit het zwembad een supermedaille te gaan invoeren. Die kun je behalen door in één seizoen zowel aan de wandelvierdaagse, de zwemvierdaagse en de fietsvierdaagse mee te doen”, aldus John Hoogsteen van zwembad “De Griffioen”.

Maar denkt u nu van ik wil graag daaraan meedoen, dat mag. Het is zelfs mogelijk om te kiezen om alleen te gaan zwemmen en fietsen en het lopen aan een ander over te laten. Dit jaar gaat het om de sportieve middag en niet om wie het snelst is en daarmee als winnaar bekroont te worden. Inschrijven kunt u doen bij het personeel van zwembad “De Griffioen” of via de website van het zwembad namelijk www.zwembadgrijpskerk.nl. Hier kunt u ook meer informatie vinden over begintijden, minimale leeftijd en voor verdere vragen kunt u via de website een e-mail versturen die z.s.m. beantwoord worden.

Wij zijn nu al erg enthousiast, nu hopen wij uw enthousiasme te mogen ervaren, dus schrijft u allen in voor deze actieve middag.