Diploma zwemmen 2007

Diploma's uitgereikt | september-2007
Op vrijdag 14 september werd er in zwembad ‘de Griffioen’ voor het laatst dit seizoen diploma gezwommen. Onder toezicht van dhr Jongsma van de NPZ behaalden alle kandidaten hun diploma. Dhr Jongsma beoordeelde het resultaat als zeer goed!

Voor A zijn geslaagd:

Kristina Gjaltema, Martijn Top, Erwin Poelman, Mieke de Groot, Tjitske Alserda, Peter Veenstra, Jolien Boersma, Marlijn Boersma, Jurre Arkema, Anja Kingma, Klaas H. Kingma, Marieke v.d. Galien, Mees Voorintholt, Eric Toly, Hisjam AlBashier, Timo Komrij, Valerie Dijkstra, Marco Koopmans, Niels Tjoelker, Silke Jorritsma, Dylan Helmhout en Mitch v.d. Veen.

Voor B:

Erwin Feitsma, Gert Veenstra, Hendrika Veenema, Jarne Sikkens, Jasper Henstra, Judith Haagsma, Martijn Meijer, Michael Ordelman, Rixt de Vries, Sandro Casula, Titus Martens, Sander Smeenk, Chris Admiraal, Anastasiya Fedosenko, Hielke R v/d Veen, Tim Meindertsma, Sharina Arends, Wietske de Vries en Stieneke Nieuwenhuis.

Voor C:

Joni Oosterhof, Lisanne Hoeksema, Rudy Lee Houkema, Irene Top, Tjerry Postma, Nadeche vd Wilt en Rina vd Wilt.

Voor Zwemvaardigheid 1:

Sabine Dijkema, Mark Tjoelker, Ellen Smedes, Charlotte Venema, Agnes v. Lingen , Marieke Luyendijk, Ruben Poelman, Feiko Jan Zuidema en Kornelieke Zuidema.

Voor zwemvaardigheid 2:

Kimberly Nicolai en Marcel Hummel

Voor Snorkelen 3:

Piet Postma, Dirk Jan Postma en Melissa vd Bijl