SNS Fonds steunt zonne energie project

Projectuitvoering komt dichterbij | september-2010

Zou het niet fantastisch zijn wanneer de kachel op het zwembad uit kon? Het bestuur van "de Griffoen" heeft het afgelopen jaar intensief nagedacht over deze vraag en heeft met Technisch Bureau van der Wal uit Lauwerzijl antwoorden gevonden. De kachel kan niet uit maar een substantiële vermindering van de stookkosten zit er wel degelijk in.

Het zwembad moet in deze financiële barre tijden op zoek naar kostenreducties nu de gemeente Zuidhorn heeft aangekondigd ook het zwembad te zullen korten op de jaarlijkse subsidie. Door toepassen van zonne-collectoren moet een reductie van ongeveer 30% op de stookkosten haalbaar zijn. Achter de schermen is de afgelopen zomer hard gewerkt om het project in de steigers te krijgen en de financiering rond te krijgen. Het zwembad heeft wel enige reserves maar voor deze investering van 30.000 euro zijn externe fondsen nodig. Na onderzoek blijkt dat het zwembad als non-profit organisatie niet in aanmerking komt voor de welkome milieu subsidies.

Op zaterdag 11 september overhandigde het SNS fonds uit Grijpskerk een cheque van 10.000 euro om het project te steunen. Het fonds steunt lokale initiatieven en vindt het zwembad een zeer belangrijke voorziening voor Grijpskerk en omstreken die zeker in stand moet worden gehouden. Op de foto overhandigen de heren Leenders en Venema van het SNS Fonds de cheque aan het bestuur. Naast het SNS fonds heeft het coöperatiefonds van de Rabobank Noordenveld West Groningen een toezegging gedaan van 5.000 euro. Met deze steun en het aanspreken van de eigen investeringsreserve komt de realisatie in zicht. Het bestuur staat voor de uitdaging om de ontbrekende 5.000 euro binnen te halen, waarna de opdracht voor de realisatie gegeven kan worden.

Het bestuur van de stichting denkt dat deze doelstelling realiseerbaar is en verwacht mede met de investering in zonne-energie de exploitatie de komende jaren weer rond te kunnen krijgen. Het is zeker de bedoeling om vanaf 2011 in Grijpskerk op zonne-energie te zwemmen.