Start seizoen 2010

Protocol Vrolijk en Veilig | maart-2010
Zwembad ‘de Griffioen’ heeft in 2009 haar 40 jarig bestaan gevierd. Een bijzondere mijlpaal waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan. Op 26 mei werd de verjaardag groots gevierd met een heus circus op het zwembadterrein. Op deze dag hebben we tevens afscheid genomen van de actieve dienst van de nestor van het bad dhr. Raven, hij blijft in het AB nog actief de komende jaren. Daarnaast stond 2009 bol van de activiteiten welke werden verzorgd door een zeer actief en verfrissend team van personeel en vrijwilligers. Zo werden naast de uitbundige viering van het 40 jarig bestaan ook de zeskamp, zweminstuif, zwemvierdaagse en een slotfeest georganiseerd.

Ook financieel kan de stichting terugzien op een positief jaar. Wel moeten we hier de kanttekening plaatsen dat dit positieve resultaat vooral te danken is aan een aantal eenmalige baten. Voor de toekomst denken we dit positieve resultaat niet vast te kunnen houden, door de aangekondigde bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie.

Voor 2009 kunnen we desalniettemin terugzien op een bijzonder enthousiast en geslaagd jaar. Het stichtingsbestuur dankt alle vrijwilligers en personeel voor hun inzet en enthousiasme. Door deze inzet is het inmiddels al meer dan 40 jaar mogelijk om zorgeloos te kunnen zwemmen in Grijpskerk.

Het bestuur heeft zich aangesloten bij het protocol gedragsregels zwembaden. Dit protocol is in het verleden ontstaan in de omgeving van Den Haag en wordt inmiddels door de Vereniging Sport en Gemeenten uitgerold in heel Nederland. In het voorjaar van 2010 hebben de noordelijke provincies zich hierbij aangesloten. De kracht van het protocol is de samenwerking tussen zwembaden en politie. Overlastplegers worden geregistreerd en ontvangen een toegangsverbod voor alle aangesloten zwembaden. Het overtreden van dit toegangsverbod leidt tot een procesverbaal wegens huisvredebreuk. Hoewel we in 'de Griffioen' weinig last hebben van overtredingen geeft het protocol veel duidelijkheid en handvaten voor het personeel.

Inmiddels is de electronische voorverkoop op deze site weer geactiveerd voor de maanden maart en april en kunt u de abonnementen weer reserveren. Ze liggen dan voor u klaar in de voorverkoop week, de aanmeldingen voor de lessen willen we graag voor 9 april retour hebben. De komende weken komen de vrijwilligers nog langs voor de jaarlijkse paasbrodenactie.

Het bestuur