Visiedocument aangenomen

Intentie om openluchtbaden open te houden | september-2008
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 22 september 2008 het visiedocument over de zwembaden in de gemeente Zuidhorn aangenomen. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van de de ChristenUnie die de intentie uitspreekt om de openluchtbaden open te houden na 2013 zolang dit financieel verantwoord is, waardoor de bijdrage van de gemeente op een aanvaardbaar niveau blijft.