Raad Zuidhorn voor openluchtbaden

Raad twijfelt niet aan levensvatbaarheid | juni-2008
In de raadsvergadering van 9 juni 2008 heeft een meerderheid van de fracties zich uitgesproken voor de openluchtbaden in de gemeente Zuidhorn. Volgens een meerderheid van de fracties kan er geen twijfel zijn over de levensvatbaarheid van 'de Griffioen' en 'Electra'. Ook het college geeft bij monde van de wethouder aan de intentie te hebben de beide openluchtbaden open te houden, echter een vrijbrief wil de wethouder hiervoor niet geven.

In de vergadering werd door dorpsbelangen Grijpskerk het belang van het zwembad 'de Griffioen' voor de kern Grijpskerk en omstreken nog eens duidelijk naar voren gebracht. Het bestuur van 'de Griffioen' heeft in de vergadering nogmaals haar bezorgdheid over het onderdeel van de levensvatbaarheid en de duidelijkheid daaromtrent in 2011 toegelicht.

Inmiddels hebben Plaatselijk belang Visvliet en Actie 68 uit Kommerzijl hun zorg over de visie gedeeld met het bestuur.

Op 30 juni 2008 zal de raad een besluit nemen over de gepresenteerde visie.