Bestuur 'de Griffioen' bezorgd

Reactie op visie document | juni-2008
Het bestuur van de stichting zwembad 'de Griffioen' is zeer bezorgd over de geschetste ontwikkelingen in het visiedocument van het college. Het college heeft twijfels over de levensvatbaarheid van de Griffioen en wil daar pas in 2011 een besluit over nemen. De argumentatie waarmee er twijfel is over de levensvatbaarheid wordt absoluut niet gedeeld door het bestuur. Er zijn bij de Griffioen geen problemen om vrijwilligers te betrekken en in de afgelopen 40 jaar hebben we aangetoond prima in staat te zijn het bad te kunnen besturen.

De termijn van 2011 gooit alle ontwikkelingen voor het bad de komende drie jaar op slot. Grote investeringen zoals alternatieven voor de stookkosten kunnen we niet in gang zetten indien de toekomst onzeker is. Daarnaast is absoluut niet duidelijk op welke criteria er in 2011 een besluit gaat vallen.

Het bestuur is bang voor een toekomst waarbij er voor 'de Griffioen' geen plaats is en daarmee de rekening gepresenteerd krijgt van het zwembadbeleid van de afgelopen jaren. Terwijl de Griffioen altijd een beleid heeft gevoerd, waarbij de zaken zowel organisatorisch als financieel netjes op orde zijn.

Op 9 juni wordt de visie besproken in de raad.

Click hier voor de uitgebreide reactie.