Zwemles Traject

Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. De basis van leren zwemmen is het Zwem-ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. In zwembad de Griffoen bieden we zwemles aan voor de diploma’s A,B en C.

We zijn aangesloten bij Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en zijn daarmee een gelicentieerd opleidings- en exameninstituut voor het uitgeven van het nationale zwemdiploma.

A reguliere lessen

Starten met deze lessen voor het A diploma mag met 4 jaar. Beginnende kinderen krijgen 2x per week 3 kwartier les, namelijk op maandag en donderdag tussen 17.00 en 18.30 uur. Gevorderde kinderen krijgen 3x per week 3 kwartier les op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 17.00 en 18.30 uur. Het traject kent vier niveaus, van watervrij worden tot het oefenen van alle diploma onderdelen. Uw kind doorloopt deze stappen in eigen tempo en gaat een groepje verder wanneer hij of zij daaraan toe is. De lessen beginnen op maandag 24 april en eindigen tegelijk met de seizoenafsluiting op vrijdag 8 september.

A turbo lessen

Met dit traject garanderen wij een A diploma na 1 seizoen. Om mee te kunnen doen aan dit traject moet uw kind 5 jaar zijn bij aanvang, niet bang zijn om onder water te gaan en kunnen fietsen/hinkelen. Dit wordt bekeken tijdens het ‘voorzwemmen’ in de week van 24 tot 28 april. De lessen starten in de week van 1 mei. Om de diplomagarantie te behouden mag uw kind niet meer dan 10% van de lessen missen. In dit traject is een wetsuit verplicht, deze zit bij de prijs van het pakket in. Kinderen krijgen drie keer per week les, namelijk op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur. De lessen duren 3 kwartier en wanneer het weer het toelaat een uur.

B/C lessen

Na het behalen van het A diploma kan uw kind meteen doorstromen naar de B/C lessen. Deze lessen zijn drie keer per week een half uur, namelijk op maandag, dinsdag en vrijdag van 18.00 tot 18.30 uur. Het behalen van een B en C diploma gaat over het algemeen sneller dan het behalen van een A diploma.

Zwemles met Grifje

Tijdens het gehele zwemlestraject worden kinderen begeleid door onze
zwemlesmascotte Grifje.

Bij de allereerste zwemles krijgen alle kinderen een poster waarop stickers van Grifje en zijn vriendjes gespaard kunnen worden. Iedere sticker staat voor bepaalde vaardigheden, u kunt zo de vaardigheden van uw kind bijhouden en uw kind wordt gemotiveerd om de volgende sticker te behalen.