Schoolzwemmen terug op 'de Griffioen'

SNS fonds steunt schoolzwemmen | april-2012

In 2011 is de subsidie op het schoolzwemmen in de gemeente Zuidhorn gestopt. Tot 2011 waren er drie scholen OBS ‘de Triangel’, CBS ‘de Borgstee’ en CBS ‘Visvliet-Pieterzijl’ die wekelijks langkwamen voor de natte gym. Van de drie scholen is alleen CBS ‘Visvliet-Pieterzijl’ in 2011 doorgegaan zonder gemeentelijke subsidie, de andere twee scholen zagen budgettair geen mogelijkheden om door te gaan. In het najaar van 2011 waren het Simone Leenders en dhr. Van ’t Riet die onafhankelijk van elkaar het gemis van het schoolzwemmen constateerden en het SNS Fonds benaderden met de vraag wat het SNS fonds hierin kon betekenen.

Het SNS Fonds heeft de vraag opgepakt en heeft met de directies van de drie scholen en het zwembad afspraken gemaakt over het schoolzwemmen voor de komende drie jaar. De komende jaren gaan we door en wordt er door het zwembad een gevarieerd programma aangeboden. Alle betrokken partijen gaan er vanuit dat er na deze periode bij de gemeente weer middelen beschikbaar zijn waardoor het schoolzwemmen daarna weer als vanzelfsprekend in het lesprogramma wordt opgenomen. De vereniging sport en gemeenten wil met hun project ‘Waterdicht’ bereiken dat alle kinderen in Nederland de basisschool verlaten met het volledige ABC Zwemdiploma. Het signaal dat VSG hiermee afgeeft is dat leren zwemmen net zo belang zou moeten zijn als het overige bewegingsonderwijs.

Vanaf mei zullen de drie scholen weer wekelijks hun programma komen doen. Het programma zal bestaan uit verschillende onderdelen uit de hogere diploma’s zodat er een uitdagend pakket aan de kinderen kan worden aangeboden.

 

Op de foto: dhr. Huizing (SNS-Fonds), dhr. Bakker (de Borgstee), Simone Leenders (iniatiefneemster), dhr. Leenders (SNS-Fonds), mevr. Kastermans (de Triangel), Linda Oostenbrink, Elly Rosema (de Griffioen). CBS Visvliet Pieterzijl en dhr. Van ’t Riet waren verhinderd.