Start voorverkoop 2011

Koop de abonnementen | maart-2011

Op zwembad ‘de Griffioen’ is de afgelopen weken al heel veel bedrijvigheid te zien. De voorbereidingen voor weer een spetterend zwemseizoen zijn in volle gang. De voorjaarsvergadering van het stichtingsbestuur heeft plaatsgevonden en daarin zijn o.a. de tarieven voor het komende seizoen weer vastgesteld. ‘de Griffioen’ voert ondanks de korting op subsidie het komende seizoen geen tariefsverhoging door. Het zwembad probeert hiermee een heersende trend, oplopende kosten doorberekenen aan klanten, te doorbreken. ‘de Griffioen’ heeft gekozen voor het doorvoeren van een aantal ombuigingen in de begroting en in te zetten op kostenreducties, daarmee moet het dit jaar weer kunnen.

Met het eerder in deze krant gepresenteerde Zonne-Energie project gaat het zeer voorspoedig. De installatie is aangelegd en is in principe bedrijfsklaar. Nadat de onderhoudswerkzaamheden aan de badkuip zijn uitgevoerd kan de installatie haar nut bewijzen door de opwarming van het zwemwater voor een belangrijk deel via de zon te doen.

Het personeel en de vrijwilligers zullen de komende week de puntjes op de i zetten en het zwembad weer in tip-top conditie brengen voor een wederom spetterend zwemseizoen. Op de agenda staan weer een aantal leuke evenementen, de organisatie hoopt dat het weer dit jaar iets meer medewerking verleent. Het vorige seizoen zijn er veel evenementen verregend en dat is jammer. Op woensdag 27 april gaan de deuren om 13:30 uur weer open en start het seizoen. Tot die tijd kan iedereen de abonnementen bestellen (via de website) voor de voordelige voorverkoopprijs. In Grijpskerk worden jaarlijks rond de 800 abonnementen verkocht. Een mooi aantal maar daar mogen er zeker wel een aantal bij. Op het zwembad wordt veel onderhoud verricht en daar liggen de komende jaren nog een aantal uitdagingen die het nodige kosten.

Ook voor zwemles kan iedereen nog steeds terecht op ‘de Griffioen’ de afgelopen jaren is daar helaas een dalende trend waar te nemen. Maar met een terugtrekkende overheid op het gebied van schoolzwemmen, blijft zwemles belangrijk in ons waterrijke land. ‘de Griffioen’ heeft ook vorig jaar weer een mooi rapportcijfer van de NPZ-NRZ gekregen en is ook dit jaar weer erkend opleidingsinstituut voor de nationale zwemdiploma’s. De NPZ-NRZ afgevaardigde heeft ‘de Griffioen’ een bijzonder compliment gemaakt voor de kwaliteit van de afgeleverde zwemmers. We verwachten dit jaar de dalende trend om te kunnen buigen. Op basis van een kostenvergelijking met overdekte baden en de geleverde kwaliteit zou dit zeker tot de mogelijkheden moeten behoren.

De vrijwilligers komen binnenkort weer langs voor de succesvolle paasbroden actie. Onder andere deze actie zorgt voor een mooie bijdrage aan de begroting.